ทำไมบล็อกเชนจึงเหมาะกับคนไทย และแวดวงการศึกษา ?

เทคโนโลยีบล็อกเชน คือ ถนนสายใหม่ที่ช่วยเชื่อมโลกดิจิทัลเข้ากับโลกความเป็นจริง สร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และสามารถสร้างเครือข่ายสำหรับทุกคนได้อย่างแท้จริง ยกตัวอย่างในภาคการศึกษาไทย ที่มีหลายมหาวิทยาลัยนำเอา xCHAIN ระบบบล็อกเชนสาธารณะของไทยเข้ามาช่วยพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น

  • สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เริ่มมีการใช้งานเป็นโครงการนำร่องของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็คือ “Digital Id” ที่ระบุตัวตนของนักศึกษา โดยจะผูกข้อมูลนักศึกษาไว้กับแอปพลิเคชัน ที่ทุกคนสามารถดูข้อมูลทั้งหมดผ่านแอปฯ ได้ ทั้งคะแนนเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificates) กรณีที่นักศึกษาได้รับรางวัลจากกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังแก้ไขเรื่องใบรับรองหายเพราะสามารถค้นหาได้ในระบบบล็อกเชน
  • มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ Thailand Blockchain Working Group (TBWG) เปิดตัวเครือข่ายบล็อกเชน (xCHAIN) ซึ่งเป็นการรวมตัวของพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและบล็อกเชนชั้นนำของประเทศไทย โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำ MOU ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Nodes) และร่วมพูดคุยถึงการใช้งาน และพัฒนาแอปพลิเคชันจริงบน xCHAIN จากตัวแทนสถาบันการศึกษา และธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งเป้าหมายสร้างนักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน Blockchain และร่วมเป็นเครือข่ายผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้าน Blockchain ของไทยในระดับสากล”
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดวิสัยทัศน์ SUT2025 เน้นย้ำการปรับตัว มุ่งเน้นนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยผลักดันการสร้าง Digital Transformation นำพาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน เน้นบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ จับมือบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด และ Thailand Blockchain Working Group (TBWG) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายบล็อกเชน ทั้งนี้ทางมทส.ได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การมี Digital ID ที่จะช่วยในการเรียนออนไลน์ หรือการนำเอา Digital Certificate มาช่วยการเรียนการสอนที่มีลักษณะเป็น Modular ในการเก็บหน่วยกิต  และสามารถตรวจสอบย้อนหลังผ่าน Digital ID ได้ หรือการสร้าง Token ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการใช้งาน  ซึ่ง SUT Coin ก็เป็นอีกจุดเริ่มต้น

ด้วยความตั้งใจของกลุ่ม TBWG ที่ต้องการผลักดันให้ xCHAIN เป็นระบบบล็อกเชนสำหรับทุกคน จึงสร้างระบบนิเวศให้แข็งแกร่ง สนับสนุนและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ ช่วยให้ผู้ประกอบการมีแรงงานพร้อมใช้และได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

 FB : https://techtoro.me/web-fb

 LINE@ : https://techtoro.me/web-line

 Youtube : https://techtoro.me/web-yt

 IG : https://techtoro.me/web-Ig

 Twitter : https://techtoro.me/web-tw

 Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

 Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #คริปโต #บล็อกเชน #Crypto #Blockchain #Cryptocurrency #xCHAIN