5 กองทุนเด่น ผลตอบแทนยอดเยี่ยม ครึ่งปีแรก 2565


ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาของปีนี้ ตลาดการลงทุนทั่วโลกยังคงอยู่ในช่วงความผันผวนสูงมาก จากภาวะเงินเฟ้อสูงในรอบหลายสิบปี หากไปดูที่ตลาดหุ้นจะพบว่า มีความกังวลต่อเงินเฟ้ออย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในปีนี้กองทุน “กลุ่มพลังงาน” เป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนสูงสุด เป็นไปตามความต้องการพลังงานในช่วงเศรษฐกิจหลังจากผ่านพ้นการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 และผลจากการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงดำเนินต่อไป วันนี้แอดมินรวบรวมข้อมูลของ 5 กองทุนเด่น ผลตอบแทนยอดเยี่ยมประจำครึ่งปีแรกของปี 2565 มาฝาก!

1. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL)  ผลตอบแทน  45.02 % 

กลยุทธ์การลงทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน United States Oil Fund LP (USO) กองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับราคาน้ำมันดิบคุณภาพดี น้ำมันดิบประเภทอื่น ดีเซลหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่น ๆ

2. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ (TUSOIL) ผลตอบแทน  44.90% 

กลยุทธ์การลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน) สอดคล้องกับอัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของราคาน้ำมันดิบคุณภาพดี

3. กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 (TOIL6)  ผลตอบแทน 44.64%

กลยุทธ์การลงทุน: มีกลยุทธ์เช่นเดียวกับกองทุน TUSOIL คือ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน) สอดคล้องกับอัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของราคาน้ำมันดิบคุณภาพดี

4. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน (I-10)  ผลตอบแทน 42.83% 

กลยุทธ์การลงทุน: กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแบบดั้งเดิมและพลังงานทางเลือก ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งลงทุนในกองทุน ETF เช่น กองทุน PowerShares DB Oil Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สของนํ้ามันดิบ เป็นต้น

.

5. กองทุนเปิด ทหารไทย ออยล์ ฟันด์ (TMBOIL)  ผลตอบแทน 38.13%

กลยุทธ์การลงทุน: กองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund ด้วยอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ™

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์ 

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

FB : https://techtoro.me/web-fb

LINE@ : https://techtoro.me/web-line

Youtube : https://techtoro.me/web-yt

IG : https://techtoro.me/web-Ig

Twitter : https://techtoro.me/web-tw

Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]
#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #Fund #Investment #ETF #IOIL #TUSOIL #TOIL6 #I10 #TMBOIL #กองทุน #การลงทุน