คอร์ส Kubernetes for Starter

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์ส

Deploy Application บน Kubernetes 

Workshop ที่เข้มข้น 

ทริคต่างๆ ของ Kubernetes 

สามารถ Deploy Application ลงบน Kubernetes แบบ Best Practice

สาธิตการใช้งาน จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่จะทำให้คุณเข้าใจได้มากขึ้น

นำเทคนิคการใช้ Kubernetes ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องไปค้นคว้าข้อมูลเอง

บทเรียน

01 Introduction

02 Prerequisite

03 Get start with Kubernates

04 Helm

05 Workshop

ทำความรู้จักผู้สอน

ธีรภัทร แสงคำ (ก๊อต)

Technical Lead
 
ผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมมากกว่า 10 ปี อยู่ในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย ได้แก่ Entertainmentech, Fintech, Blockchain และอื่นๆ ปัจจุบันเป็น Development Lead ซึ่งเป็นผู้ที่ถนัดเรื่อง  Kubernete มากที่สุด