Walmart ขยายบริการ ‘Drone Delivery’ ครอบคลุม 4 ล้านครัวเรือน

Walmart บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับ DroneUp บริษัทสตาร์ทอัพซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม...