Seed Phrase คืออะไร ? และมีวิธีการเก็บให้ปลอดภัยอย่างไร ?

Seed Phrase คือชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 12 คำ หรือ 24คำ ที่ถูกแปลงมาจาก Private Key ที่จำได้ยากมาเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีความหมาย และสามารถจำได้ง่าย โดยเราจะต้องเก็บ Seed Phrase นี้ให้ดีที่สุด ห้ามให้ใครรู้เด็ดขาด เพราะมันเปรียบเหมือนกุญแจที่นำไปสู่กระเป๋าเงินของเรา ...

Cryptography คืออะไร สำคัญอย่างไรกับ Security?

Cryptography คือรากฐานของ Cryptocurrency ซึ่งมันคือกระบวนการการเข้ารหัส ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น เราไปสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์  เราก็จะต้องใส่ Password เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ โดยระบบของเว็บไซต์จะทำการเข้ารหัส Password นั้นให้อยู่ในรูปแบบของภาษาที่อ่านไม่ออก เป็นค่าที่มีตัวเลขและตัวอักษรปนกัน (Password Encryption)