vIRL NFT คืออะไร เข้ามามีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนา NFT

เทรนด์โลกสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มของ Non-Fungible Token หรือ NFT ที่ค่อย ๆ พัฒนาตั้งแต่ช่วงยุคแรกที่เป็นเฉพาะผลงานศิลปะ จนมาถึงช่วงปัจจุบันที่พัฒนาแยกออกเป็นสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไอเทมเกม, ไฟล์เพลง, ตั๋วเข้าร่วมอีเวนต์ เป็นต้น ไว้ใช้กับแพลตฟอร์มเกม หรือโลกเสมือนที่รองรับการใช้งาน ...