Stable Coin ในโลกคริปโต

ในโลกของ Cryptocurrency จะมี Stablecoin ที่เหมือนเป็นเงินสกุลหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในโลกของคริปโต โดยมูลค่าของมันนั้นจะอ้างอิงกับเงินสกุลใดสกุลหนึ่งบนโลกจริง (Fiat Money) จึงทำให้มูลค่าของ Stablecoin ค่อนข้างคงที่ (แต่ก็ผันผวนตามสกุลเงินที่อ้างอิง) ...

ข้อมูลเผยชาวรัสเซียแห่ถือ Bitcoin เพิ่มมากขึ้นหลังค่าเงิน “รูเบิล” เสื่อมค่าลง

ดูเหมือนว่าประชาชนชาวรัสเซียจะเริ่มหันมาถือครอง Bitcoin และ Cryptocurrencies อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยรายงานจาก Kaido ระบุว่ามีปริมาณการซื้อขาย Bitcoin ด้วยสกุลเงินรูเบิลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดท่ามกลางการเผชิญกับการคว่ำบาตรที่เข้มงวดของหลายประเทศทั่วโลก ...