Tokenized Asset คืออนาคตที่เลี่ยงไม่ได้

อธิบายคำว่า Tokenized Asset ให้เข้าใจตรงกันก่อนว่า มันคือการทำให้สินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, หน่วยลงทุนในกองทุน, ทองคำ, พันธบัตร หรืออสังหาริมทรัพย์ ให้มาอยู่ในรูปแบบของเหรียญดิจิทัล พูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือการเปลี่ยนสินทรัพย์ในโลกจริงให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือรูปแบบของโทเค็น