สรุปครบจบที่เดียว ช้อปดีมีคืน ปี 2566

“ช้อปดีมีคืน” เป็นมาตรการที่รัฐบาลมอบเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทย โดยการนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 66 ไปหักลดหย่อนภาษี...

นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยขอความร่วมมือนักลงทุน ตอบแบบสอบถามความเห็นการจัดเก็บภาษีคริปโตฯ ของสรรพากร

หลังจากที่มีการหารือร่วมกันระหว่างสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย กรมสรรพากร ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกหลายฝ่ายสำหรับแนวทางการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา...