นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยขอความร่วมมือนักลงทุน ตอบแบบสอบถามความเห็นการจัดเก็บภาษีคริปโตฯ ของสรรพากร

หลังจากที่มีการหารือร่วมกันระหว่างสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย กรมสรรพากร ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกหลายฝ่ายสำหรับแนวทางการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา...