ค่ายมือถือไหน? ที่ลูกค้ายอมจ่ายเงินมากต่อเดือนที่สุด

ต้องยอมรับว่าโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว และอาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยห้า ที่ขาดไม่ได้ เพราะจะมีทั้งเรื่องของการติดต่อสื่อสาร ทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว และข่าวสาร...