KCE – SMT น่าลงทุนระยะกลาง-ยาว รับปัจจัยบวก หนุนผลงานฟื้นตัวครึ่งปีหลัง

สถานการณ์ Covid-19 และล็อคดาวน์ในจีนมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลก และทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง ซึ่งประเทศไทยนอกจากจะได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่อาจฟื้นตัวล่าช้าแล้ว กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจได้รับผลกระทบบางส่วนเช่นเดียวกัน ...