Defi คืออะไร?

Defi หรือ Decentralized Finance เป็นตลาดแลกเปลี่ยนแบบไร้ตัวกลางโดยปกติแล้วการเงินที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ จะต้องมีตัวกลางเพื่อตรวจสอบข้อมูลเช็กเอกสาร และการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก