IMF เตือน! “เศรษกิจทั่วโลกมืดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ” หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง 9.1% สูงสุดในรอบ 40 ปี

คริสทาลินา จอร์จีวา (Kristalina Georgieva) กรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้ให้สัมภาษณ์...