Seed Phrase คืออะไร ? และมีวิธีการเก็บให้ปลอดภัยอย่างไร ?

Seed Phrase คือชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 12 คำ หรือ 24คำ ที่ถูกแปลงมาจาก Private Key ที่จำได้ยากมาเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีความหมาย และสามารถจำได้ง่าย โดยเราจะต้องเก็บ Seed Phrase นี้ให้ดีที่สุด ห้ามให้ใครรู้เด็ดขาด เพราะมันเปรียบเหมือนกุญแจที่นำไปสู่กระเป๋าเงินของเรา ...