เปรียบเทียบ 3 กลไกของ Blockchain Proof of Work VS Proof of Stake VS Proof of Authority

Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและความโปร่งใส โดยมีกลไกหรือระบบที่ทำให้เครือข่ายมีความเห็นพ้องและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน เรียกระบบนี้ว่า ‘Consensus Algorithm’ หรือ “ระบบฉันทามติ” ...

ETH 1.0 VS ETH 2.0 การเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ของ Ethereum

หลาย ๆ คนน่าจะเคยได้ยินหรือรู้จัก ETH (Ethereum) กันมาบ้าง เพราะเป็นเหรียญคริปโตฯ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap) เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมี Vitalik Buterin เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึง ETH 1.0