5 เว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานคริปโตฯ แบบ On Chain

On-Chain Data คือ การวิเคราะห์การทำธุรกรรมต่าง ๆ บนโลกของบล็อกเชนซึ่งมีข้อดีคือเป็นข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ได้ผ่านการเก็บข้อมูลด้วยอัลกอริธึมเพื่อที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเหรียญ บล็อกเชนต่าง ๆ รวมถึงโปรเจกต์อย่าง DeFi Protocol และ GameFi ...