Blockchain คืออะไร? เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร?

Blockchain (บล็อกเชน) คือเทคโนโลยีที่เอาไว้ใช้เก็บข้อมูลรูปแบบหนึ่ง โดยมีการเข้ารหัสแล้วจดข้อมูล ซึ่งรูปแบบการเก็บข้อมูลจะเป็นแบบไม่มีศูนย์กลาง แต่มีความน่าเชื่อถือสูง...