สหภาพยุโรปมีมติ ‘ไม่แบน’ Bitcoin และกลไก PoW หลังผลโหวตชนะด้วยคะแนน 32 ต่อ 24 เสียง

สาวกคริปโตฯ โล่งอก! หลังสภายุโรปมีมติ ‘ไม่แบน’ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่ใช้ระบบ ‘Proof-of-Work’ โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายในการแบนครั้งนี้ 32 เสียง และงดออกเสียงเป็นจำนวน 24 เสียง  ...