ทำไมธนาคารกลางถึงขึ้นดอกเบี้ย และการขึ้นดอกเบี้ยส่งผลอย่างไรต่อตลาดทุนและตลาดคริปโตฯ ?

ทำไมธนาคารกลางถึงขึ้นดอกเบี้ย? 📚การขึ้นดอกเบี้ยส่งผลอย่างไรกับตลาดทุน (💰Equity Market) ตลาดพันธบัตร (💸Bond Market) และตลาด 🥇 Crypto  Traditional Finance 🆚 Decentralized Finance ...