ก.ล.ต. เตรียมคุมเข้มการออก “โทเคน” ต้องผ่าน ICO Portal เท่านั้น! ป้องกันการปั่นราคาเหรียญของโปรเจกต์ต่าง ๆ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมออกประกาศเกณฑ์ควบคุมการออก “โทเคน” ในประเทศ ต้องทำผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือ ICO Portal เท่านั้น ...