อัตรา Hashrate บนเครือข่าย Bitcoin ร่วงหนักหลังรัฐบาลคาซัคสถานปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ภายหลังจากที่การชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลในประเทศคาซัคสถานทวีความรุนแรงขึ้น ทางรัฐบาลจึงได้มีคำสั่งปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยทันที🔥