5 กองทุนเด่น ผลตอบแทนยอดเยี่ยม ครึ่งปีแรก 2565

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาของปีนี้ ตลาดการลงทุนทั่วโลกยังคงอยู่ในช่วงความผันผวนสูงมาก จากภาวะเงินเฟ้อสูงในรอบหลายสิบปี...