10 ประเทศ ผู้นำการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

พลังงานสะอาด / พลังงานหมุนเวียน (Clean Energy / Renewable Energy) เป็นหนึ่งใน ‘เมกะเทรนด์’ ที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต...