Crypto Domain Name คริปโตโดเมนเนม

คริปโตโดเมนจะเข้ามาช่วยลดความซับซ้อนเรื่องการชำระเงินด้วยคริปโต ไม่แน่ว่าอาจจะทำให้การชำระเงินด้วยคริปโตได้รับการยอมรับและเข้าสู่กระแสหลักได้มากขึ้น...