“ล้างแอร์สะอาด บริการประทับใจ”Sandbox Air สร้างงาน สร้างโอกาสให้กลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน

ทาง Sandbox Air กล่าวว่า “น้องกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินเป็นอีกกลุ่มนึงที่หางานยาก เพราะติดปัญหาเรื่องการสื่อสาร สิ่งที่เราอาจไม่ค่อยรู้กันคือ...