รมว.ดิจิทัลเผย ‘ลุงตู่’ ปลื้มบล็อกเชนและ Metaverse เล็งเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคนี้ได้

‘ชัยวุฒิ’ รมว.ดิจิทัลเผย ‘ลุงตู่’ มีความสนใจในเทคโนโลยีบล็อกเชนและ Metaverse พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านความร่วมมือทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดันโครงการ ‘Phuket Metaverse’ เป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล ...