Stable Coin ในโลกคริปโต

ในโลกของ Cryptocurrency จะมี Stablecoin ที่เหมือนเป็นเงินสกุลหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในโลกของคริปโต โดยมูลค่าของมันนั้นจะอ้างอิงกับเงินสกุลใดสกุลหนึ่งบนโลกจริง (Fiat Money) จึงทำให้มูลค่าของ Stablecoin ค่อนข้างคงที่ (แต่ก็ผันผวนตามสกุลเงินที่อ้างอิง) ...