CLASS Coin เหรียญ Utility พร้อมใช้งานที่ร้าน Class Cafe’

CLASS Coin เป็นเหรียญดิจิทัลประเภท Utility Token พร้อมใช้ ที่ออกโดยบริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด หรือ CLASS Cafe’ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะร้านกาแฟที่มีหลายสาขา (Coffee Chain)...