Bridge คืออะไร? อยากโอนเหรียญข้าม Chain ต้องรู้

ถ้าแปลตรงตัวเลย Bridge ก็คือ “สะพาน” ซึ่งสะพานตรงนี้จะทำให้เราสามารถโอนเหรียญข้ามเชนได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างถูก และสะดวกสบายสำหรับคนที่อยากจะโยกย้ายเหรียญไปเล่นใน Blockchain ใหม่ ๆ ซึ่งตอนนี้ก็มี Bridge ระหว่าง Blockchain แต่ละเชนที่เชื่อมกันหลายสะพานแล้ว ...