สะกดใจผู้ฟังด้วย “Pitching” การนำเสนอแบบมือโปร ให้ได้โอกาสทางธุรกิจ?!

โลกธุรกิจปัจจุบันเกิด Startup ขึ้นมากมาย ผู้คนที่เปี่ยมไปด้วยไอเดียและความสามารถได้ริเริ่มธุรกิจของตัวเอง แต่ปัญหาที่พบคือ…