บราซิลเตรียมผ่านร่างกฎหมายควบคุม Cryptocurrency ในประเทศ

บราซิลเตรียมผ่านร่างกฎหมายคริปโตฯ เพื่อควบคุม “ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล” ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปกป้องทรัพย์สินของลูกค้ารวมไปถึงกระบวนการฟอกเงินก่อนที่จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังสภาล่างของประเทศเพื่อให้ประธานาธิบดี Jair Bolsonaro ลงมติเห็นชอบ ...