เตือนภัย! ผู้ใช้ iPhone พบ Phishing Scam รูปแบบใหม่ผ่าน iCloud สูญเงินใน MetaMask กว่า 22 ล้านบาท!

เตือนภัย! สำหรับผู้ใช้ iPhone และผลิตภัณฑ์เครือ Apple หลังแก๊งต้มตุ๋นหัวใสเข้าถึง iCloud ของเหยื่อพร้อมนำ Seed Phrase ที่ “ถูกจัดเก็บอยู่บนระบบ iCloud” เข้าถึงกระเป๋า MetaMask  เหยื่อรายล่าสุดสูญเงินกว่า 22 ล้านบาท! ด้าน MetaMask