เหล่าเซียนหุ้น…ในตลาดหุ้นไทย ได้เงินปันผลงวดปีล่าสุดเท่าไหร่บ้าง

             การลงทุนในตลาดหุ้นส่วนหนึ่งก็เพื่อหวังผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล โดยในครั้งนี้ Wealthy Thai จะพานักลงทุนมาสำรวจกันว่า เหล่าเซียนหุ้นทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ ได้เงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 64 กันไปเท่าไหร่บ้าง ...