สรุปงานสัมมนา หัวข้อ “The Metaverse for Businesses : จักรวาลนิรมิต เพื่อธุรกิจเติบโต”

สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น. ในหัวข้อ “The Metaverse for Businesses : จักรวาลนิรมิต เพื่อธุรกิจเติบโต” บรรยายโดยคุณโดม เจริญยศ (CEO, บริษัท โทเคไนน์ จํากัด และ กลุ่มบริษัท Dome Cloud) และดำเนินรายการโดย คุณพระแพง ปภัสส์ชนันท์ อังค์วราวัฒน์ (CEO, Techtoro) 

ซึ่งสาระสำคัญที่ทีมงาน Techtoro ได้สรุปมาให้จากสัมมนา เพื่อผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ใช้ของ Techtoro ทุกคน

Metaverse มาจากไหน?

คุณโดม เจริญยศ กล่าวว่า Metaverse เกิดขึ้นบนโลกมาสักพักใหญ แต่สิ่งที่ทำให้ Metaverse เป็นกระแสขึ้นมาคือ Mark Zuckerberg เจ้าของ Facebook ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ Metaverse และได้พัฒนาบริษัทตัวเองในชื่อของ Meta ซึ่งสิ่งนี้ทำให้คนเริ่มมองเห็นความสำคัญ

คนมองนิยามของ Metaverse ไม่ตรงกัน และนิยามที่แท้จริงคืออะไร?

“คนส่วนใหญ่จะเห็นไปในภาพของ VR เป็นหลัก” ซึ่งไม่ผิด แต่ไม่ครบถ้วนทั้งหมด จึงทำให้เราต้องค้นหว้านิยามของ Metaverse เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ความหมายที่ครบถ้วนมากที่สุด และผู้ที่นิยามได้ครบถ้วนมากที่สุดใน ณ ขณะนี้ ก็คือ Matthew Ball เพราะให้ความหมายที่ครอบคลุมมากที่สุด โดยกล่าวว่า“Metaverse คือ โลกจำลอง 3D แบบเรียลไทม์ขนาดใหญ่ที่ต่อขยายและสอดประสานกันได้อย่างยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์อย่างต่อเนื่องให้กับคนจำนวนมหาศาลแบบไม่จำกัด ด้วยข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันหมด ไม่ว่าจะเป็น ตัวตนของคุณ (ปลอมตัวเป็นคนอื่นไม่ได้, ใช้ตัวตนเดียวใน Metaverse แยกร่างไม่ได้), ประวัติที่ผ่านมา (ไม่มีการกดล้าง history แบบในเวบ browser), ความเป็นกรรมสิทธิ (อ้างอิงไปถึงพวก NFT หรือความเป็นเจ้าของต่างๆ), วัตถุ, การสื่อสาร, หรือการชำระเงิน”

องค์ประกอบของ Metaverse

หากอ้างอิงนิยามเรื่อง Metaverse จาก Matthew Ball เราจะได้องค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ดังนี้

  1. Virtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR) – เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ซึ่งคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคย VR ใน Google street view มากที่สุด หรือในอุตสาหกรรมเกม เราจะคุ้นเคยกับเกม Pokemon Go ที่เป็นเกมที่ใช้เทคโนโลยี AR เป็นเทคโนโลยีหลักของเกม
  2. Decentralize ปัจจุบันคือ Blockchain – ทุกสิ่งที่สร้างบน Metaverse เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา 100% โดยยกตัวอย่างได้จากการซื้อที่ดินบน Metaverse เราสามารถสร้าง Wallet เอง โอนเงินเอง ซื้อที่ดินเองได้ โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง ซึ่งสิงนี้คือ Decentralize ที่ปัจจุบันคือ Blockchain 

เมื่อมี 2 สิ่งนี้ที่รวมเข้าด้วยกัน เรียกว่า Metaverse ซึ่งสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาจากธุรกิจเกม VR มาเป็น Metaverse ก็สามารถประสานเข้ากับเทคโนโลยี Blockchain ได้

 3 สิ่งจาก Decentrelize (Blockchain) ที่นำมา Support โลก Metaverse

  1. Web 3.0 login /authentication 

คือการสร้าง Private Key เรื่องนำ Private Key ไปสร้าง Public Key ซึ่งเป็นสิ่งสามารถอ้างอิงตัวตนของเจ้าของ Wallet ได้ โดยปัจจุบันเราใช้ authentication ในสร้างความปลอดภัยในการถือ Wallet

  1. Digital Asset / NFT  (ERC-721)

การเปลี่ยนรูปแบบเกม โดยนำ Non fungible token (NFT) มาขับเคลื่อน ซึ่งสามารถทำให้ทุกชิ้นงานมี id ไม่สามารถมี id ซ้ำกันได้ จึงใน token ดังกล่าวมาเก็บสินทรัพย์ใน Metaverse โดย NFT จะเป็น Asset หลักของ Metaverse

  1. Cryptocurrency

เป็นตัวแทนการชำระเงิน (Medium of payment) เช่น เราจะขาย Metaverse ไปขายเป็นสกุลเงินดิจิทัลสกุลใดสกุลหนึ่ง เพื่อความคล่องตัวในการทำธุรกรรมการซื้อ-ขายบน Blockckain

Metaverse Thailand คืออะไร

Metaverse Thailand คือ Metaverse แรกที่ใช้จริงในประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างเทคโนโลยีให้ตรงกับนิยามของ Metaverse มากที่สุด เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ของโลก Metaverse โดยเริ่มจากกว่าสร้าง Realword Map ขึ้นมาจาก Partner ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดโปรเจคนี้ ภายใน 2 สัปดาห์ และได้สร้าง Feature ต่างๆ บน Metaverse ตัวนี้

  1. Land ID ขายที่ดินเป็น NFT

ขายบน Meta chain สามารถซื้อขาย โดยใช้ Meta Token ตลอดจนเกร็งกำไรจากที่ดินได้ เสมือนบนโลกจริง 

  1. ใช้ Meta Token ในการซื้อขาย

เป็น Token หลักในการทำธุรกรรมหลักบน Metaverse Thailand 

  1. นำที่ดินไป Stek 

สามารถนำที่ดินไป Stek เพื่อเพิ่มจำนวนของ Meta Token ให้แก่ผู้ถือครอง

  1. ซื้อตึกบน Marketplace NFT

เพื่อถือครองตลอด จนเกร็งกำไร หรือขายต่อได้

  1. P2P Lending 

สามารถนำที่ดินหรือ NFT มาเป็นหลักค้ำประกันในการของกู้ได้

จากนั้นคุณโดม ได้ยกตัวอย่างของ Wine bank และสวนทุเรียน ในรูปแบบการทำธุรกิจแบบ Metaverse ให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ถึงการทำธุรกิจที่ใช้ Blockchain เป็นตัวขับเคลื่อน พร้อมตอบคำถามจากผู้ชมอย่างครบถ้วนและเป็นกันเอง

สามารถกด Subscribe ช่อง Youtube เพื่อรอรับชมสัมมนาย้อนหลังได้ที่ https://techtoro.me/3FCs2JJ