สรุปครบจบที่เดียว ช้อปดีมีคืน ปี 2566

“ช้อปดีมีคืน” เป็นมาตรการที่รัฐบาลมอบเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทย โดยการนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 66 ไปหักลดหย่อนภาษี สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2567 แต่จะมีเงื่อนไข และรายละเอียดอะไรบ้าง? แอดมินได้สรุปมาให้ครบ จบในที่เดียวแล้ว!

ช้อปดีมีคืน 2566 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

ช้อปดีมีคืน 2566 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

1. ต้องซื้อสินค้าหรือบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 – 15 ก.พ. 66

2. ต้องซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น *สำหรับสินค้าประเภทหนังสือ E-Book และสินค้า OTOP จะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินด้วย

3. สินค้าและบริการที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษี VAT หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

4. ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการนี้ได้

วงเงินสูงสุดที่ลดหย่อนได้

ช้อปดีมีคืน 2566 รอบใหม่นี้ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 40,000 บาท (รวม VAT) โดยแบ่งสิทธิลดหย่อน ดังนี้

1. ซื้อสินค้าหรือบริการ ไม่เกิน 30,000 บาทแรก จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูป ในรูปแบบกระดาษ หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร

2. ซื้อสินค้าหรือบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท ใช้ได้เฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร เท่านั้น

ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง?

ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง?

1. สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

2. หนังสือ (รวมถึง E-Book)

3. สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน

4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้

1. สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

2. ยาสูบ

3. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

4. หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร

5. ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

6. ค่าที่พักในโรงแรม

7. ค่าสาธารณูปโภค

8. ค่าบริการสัญญาณ

9. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต

10. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

บทความโดย คุณานันต์ TECHTORO 💙❤️

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

FB : https://techtoro.me/web-fb

LINE@ : https://techtoro.me/web-line

Youtube : https://techtoro.me/web-yt

IG : https://techtoro.me/web-Ig

Twitter : https://techtoro.me/web-tw

Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #ช้อปดีมีคืน #ช้อปดีมีคืน2566 #ลดหย่อนภาษี #ภาษี #ภาษี2566 #เศรษฐกิจ #กระตุ้นเศรษฐกิจ #ช้อป #ช้อปปิ้ง #โปรโมชั่น #Shopping #Tax #Tax2566