สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Blockchain The next level : บล็อกเชนกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

งานสัมมนาฟรี! ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Blockchain The next level : บล็อกเชนกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหัวข้อที่อยู่ในกระแสหลักของเทคโนโลยีบล็อกเชนในขณะนี้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ล้ำนำสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสริมศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจะเน้นไปที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงิน หรือ Fintech

หัวข้อการสัมมนาครั้งสำคัญในครั้งนี้ได้วิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่างคุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ (CEO, บริษัท เจ เวนเจอร์ส) และพิธีกรจาก Techtoro อย่าง คุณพระแพง ปภัสส์ชนันท์ อังค์วราวัฒน์ (CEO, Techtoro) ที่จะมาบอกเล่าและบรรยายเนื้อหาด้านบล็อกเชนที่สำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ 

ประเด็นสำคัญในงานสัมมนาครั้งนี้

  1. ศักยภาพบล็อกเชนเมื่อเข้ากับการพัฒนาธุรกิจจะทำให้เกิดผลดีอย่างไรบ้าง
  2. มุมมองของวิทยากรที่มีต่อการใช้บล็อคเชนนำมาพัฒนาธุรกิจ 
  3. บล็อกเชนกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในธุรกิจให้หลากหลาย ทำได้อย่างไรและดีอย่างไร
  4. ถ่ายทอดประสบการณ์และกรณีศึกษาในการนำบล็อกเชนมาใช้ในธุรกิจของวิทยากร
  5. ตอบคำถามจากผู้เข้าร่วม
  6. แจกรางวัลในงาน รวม 3 รางวัล

วันเวลาและสถานที่

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

เวลา 18:00 น.

ณ Zoom Meeting

เทคโทโร (Techtoro) คือใคร?

Techtoro คือ เว็บไซต์ข่าวสารและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน โดย Techtoro มุ่งเป็นแหล่งความรู้ด้านบล็อกเชนที่เข้าถึงง่ายในด้านการเลือกรับสื่อความรู้ที่เหมาะกับ Users เช่น ความรู้บทความข่าว อีเวนต์ออนไลน์ อีเวนต์ออฟไลฟ์ วิดีโอ เวิร์คช็อป อีเลิร์นนิง และไลฟ์วิดีโอ ซึ่ง Uaer สามารถเลือกระดับความรู้ได้เอง ซึ่งในเทคโทโรจะรวบรวมความรู้ และนำมาสรุป เพื่อสื่อสารให้ผู้ใช้เข้าใจได้ตามระดับความรู้ ตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสูงสุด

ด้านเนื้อหา และสาระหลักของเว็บไซต์ Techtor คือ ความรู้ด้าน Blockchain และเทคโนโลยีการเงิน โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ Cryptocurrency, Blockchain, DeFi, NFT, Metaverse และ Play-to-Earn

ด้วยเนื้อหาและความหลากหลายของประเภทสื่อนั้น ทาง Techtoro ต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน Blockchain ที่วาไรตีที่สุด ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกรับสื่อเองได้ นอกจากนี้เราต้องการจะเป็นแหล่งสนับสนุนการเป็นพื้นที่ที่สามารถทำประโยชน์เพื่อสังคมหรือการทำการกุศล โดยในใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาทำประโยชน์ และเป็นช่องทางสื่อสารสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กในการรับชำระหรือแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยคริปโตเคอร์เรนซีอีกด้วย

For event registration, Please Sign In

OR