กลไก Proof of Authority คืออะไร ?

เครือข่าย Blockchain มีกลไกการทำงานเบื้องหลัง ที่ทำให้ทั้งเครือข่ายสามารถเห็นพ้องและรับรองความถูกต้องร่วมกันได้เมื่อเกิดข้อมูลธุรกรรมชุดใหม่ โดยกลไกดังกล่าวเรียกว่า “Consensus Algorithm” หรือ “อัลกอริทึมฉันทามติ” นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บล็อกเชนสามารถรักษาความปลอดภัย โปร่งใส และความน่าเชื่อถือเอาไว้

โดยการตรวจสอบข้อมูลบนบล็อกเชนนั้นมีกลไกหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น

  • Proof of Work (PoW) คือกลไกการตรวจสอบที่ต้องใช้พลังงานในการประมวลผล
  • Proof of Stake (PoS) คือกลไกที่มีการวางสินทรัพย์ค้ำประกันเพื่อรับสิทธิ์ในการตรวจสอบธุรกรรม
  • Proof of Authority (PoA) คือกลไกที่ใช้ “ชื่อเสียง” ของผู้ตรวจสอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของระบบ

ซึ่งปัจจุบันระบบบล็อกเชนที่มีกลไกการทำงานแบบ Proof of Authority (PoA) หรือฉันทามติที่อ้างอิง “ชื่อเสียง” ของ ผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Node) อยู่เบื้องหลังการทำงาน ก็เช่น xCHAIN โดยในระยะแรกมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมด 21 ราย แบ่งเป็นทีมผู้ก่อตั้ง TBWG จำนวน 4 ราย เป็นสถาบันการศึกษา 8 แห่ง และองค์กรธุรกิจระดับเอนเทอร์ไพรส์อีก 9 องค์กร

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม ในระบบ Proof of Authority

– มีการลงทะเบียนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือขององค์กร

– ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มงวดของเครือข่าย

– เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ

ข้อดีของระบบ PoA คือ

– มีความน่าเชื่อถือสูง

– ประหยัดพลังงานในการตรวจสอบและยืนยันธุรกรรม

– มีความสามารถในการขยายเครือข่าย (Scalabillity)
– สามารถตรวจสอบธุรกรรมย้อนหลังได้

ข้อได้เปรียบของบล็อกเชนแบบ Proof of Authority คือจำนวน Node ที่ไม่มากจนเกินไป ดังนั้นความเร็วในการตรวจสอบธุรกรรม และการสร้างบล็อกใหม่ขึ้นบนเครือข่ายจึงค่อนข้างสูง

สรุปได้ว่าระบบ PoA คือการเดิมพันด้วย “ชื่อเสียง” ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เพื่อให้เครือข่ายมีความน่าเชื่อถือสูงและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้งาน ทำให้มีอีกชื่อเรียกหนึ่งคือ “Proof of Reputation” ซึ่งมีความหมายคล้ายกับ PoA คือการใช้ความโด่งดัง ความมีชื่อเสียง เป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือนั่นเอง

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

 FB : https://techtoro.me/web-fb

 LINE@ : https://techtoro.me/web-line

 Youtube : https://techtoro.me/web-yt

 IG : https://techtoro.me/web-Ig

 Twitter : https://techtoro.me/web-tw

 Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

 Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #คริปโต #บล็อกเชน #Crypto #Blockchain #Cryptocurrency