PRI ธุรกิจบริการอสังหาฯ ครบวงจร ในเครือ “ออริจิ้น” กำลังจะเข้าตลาดหุ้น

“ออริจิ้น” เป็นหนึ่งในเครือบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอสังหาฯ อย่างครบวงจร รวมถึงธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ในอนาคตอย่าง เฮลท์แคร์ ประกันภัย ฯลฯ ซึ่งมีแผนจะทยอยนำบริษัทย่อยเหล่านั้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยล่าสุดเป็นคิวของ PRI หรือ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) Holding Company ที่ลงทุนในธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ฯ แก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร แกนนำสำคัญที่ช่วยเติมเต็มบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ต่างๆ ให้กับกลุ่มออริจิ้น ซึ่ง PRI จะน่าสนใจแค่ไหน แอดมินสรุปมาให้นักลงทุนแล้ว

PRI ธุรกิจบริการอสังหาฯ ครบวงจร ในเครือ “ออริจิ้น” กำลังจะเข้าตลาดหุ้น

ธุรกิจของ “พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น”

PRI หรือ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ แก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจำนวน 8 บริษัท สามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.กลุ่ม Pre-Living Services หรือกลุ่มธุรกิจต้นน้ำ สัดส่วนรายได้ 25% ให้บริการแก่กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการใช้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคาร สำนักงานหรือโรงงาน ตลอดจนบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ

2.กลุ่ม Living Services หรือกลุ่มธุรกิจกลางน้ำ สัดส่วนรายได้ 55% ให้บริการแก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลูกค้าของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนลูกค้าเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด บ้านจัดสรร ธุรกิจตัวแทนซื้อ-ขายและจัดหาผู้เช่าห้องชุดหรือบ้านจัดสรร ธุรกิจบริหารโรงแรมและที่อยู่อาศัย

3.กลุ่ม Living & Earning Services กลุ่มธุรกิจปลายน้ำ ให้บริการแก่ลูกค้าของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ ลูกบ้านเช่น ลูกค้าคอนโดมิเนียม ลูกค้าหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น โรงงาน โรงแรมศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน ได้แก่ ธุรกิจออกแบบและตกแต่งภายในที่พักอาศัย พื้นที่ส่วนกลาง ธุรกิจบริการทำความสะอาดและบริการช่างประเภทต่างๆ

ผลประกอบการย้อนหลัง

PRI เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง แม้จะเป็นช่วงวิกฤติ Covid-19 ที่ความต้องการของผู้บริโภคชะลอตัว แต่บริาัทยังสามารถฝ่าฟันและสร้างการเติบโตที่ดีได้ โดย

ปี 2563 มีรายได้ 266.51 ล้านบาท กำไรสุทธิ 40.05 ล้านบาท

ปี 2564 มีรายได้ 489.56 ล้านบาท กำไรสุทธิ 111.25 ล้านบาท

และ ไตรมาส 1 ปี 2565 มีรายได้ 170.40 ล้านบาท กำไรสุทธิ 44.34 ล้านบาท

แผนเสนอขายหุ้นไอพีโอ และ วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

PRI มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยราคาพาร์อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น มี บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ส่วนวัตถุประสงค์ในการระดมทุน เพื่อสร้างการเติบโต 2 ด้าน ได้แก่ 1.การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในภาคบริการสู่ Service Tech และ 2.การขยายโอกาสจับมือกับพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อสร้าง Community Service โดยเทคโนโลยีและพันธมิตรใหม่ จะเป็นกุญแจสำคัญสู่การขยายการบริการรองรับยุค Do Everything At Home นอกจากนี้ ส่วนที่เหลือบริษัทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก “ออริจิ้น”

ด้วยการมีผู้ถือใหญ่เป็น ORI หรือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในเครือผู้พัฒนาอัสงหาริมทรัพย์ครบวงจรขนาดใหญ่ของไทย ทำให้บริษัทจะได้รับการสนับสนุนที่ดี ทั้งในด้านของฐานลูกค้าจากโครงการอสังหาฯ ของ ORI รวมถึงได้ขยายการให้บริการไปยังผู้พัฒนาอสังหาฯ รายอื่นๆ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยภายหลังการเสนอขายหุ้น ORI ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PRI ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 239,999,980 หุ้น หรือคิดเป็น 75% 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

PRI มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรารวมแล้วไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

FB : https://techtoro.me/web-fb

LINE@ : https://techtoro.me/web-line

Youtube : https://techtoro.me/web-yt

IG : https://techtoro.me/web-Ig

Twitter : https://techtoro.me/web-tw

Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #Stocks #หุ้น #หุ้นเด่น #PRI #Origin #ตลาดหุ้น #หุ้นไทย