ผู้นำยุคใหม่! (ที่ใคร ๆ ก็อยากทำงานด้วย)

“ผู้นำ” บุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์กร มีบทบาทในการกำหนดทิศทางและการบรรลุเป้าหมาย ผู้นำยุคใหม่ควรเป็นอย่างไร? ผู้นำแบบไหนที่คนอยากทำงานด้วย? วันนี้แอดมินรวบรวมมาให้แล้ว ไปดูกันเลย! 

1.มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้อื่น (Empathy) 

“เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เข้าใจความรู้สึก และพยายามทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่ผู้อื่นกำลังพบเจอเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญในการเป็นผู้นำยุคใหม่

จากรายงานของนิตยสาร Forbes พบว่า 61% ของนายจ้างที่มีบุคลิกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น จะส่งผลให้ลูกจ้างมีความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม เทียบกับเพียง 13% ของนายจ้างที่มีความเห็นอกเห็นใจน้อยกว่า

2.มีวิสัยทัศน์ (Visionary)
“วิสัยทัศน์คือแผนภาพสู่อนาคต” ผู้นำที่ดีไม่ว่าจะยุคสมัยใด ต้องมีวิสัยทัศน์ มองเห็นภาพอนาคตในระยะยาว และสามารถสื่อสารภาพนั้นให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ได้ 

3.สร้างทีม สร้างคน สร้างกำลังใจ (Team Builder/ Supportive)

ผู้นำยุคใหม่ต้องรู้วิธีการรวบรวมคน และสร้างทีมที่เหมาะสมในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย สนับสนุนให้คนเกิดการพัฒนา และสามารถสร้างกำลังใจเป็นแรงขับเคลื่อนส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายได้ 

4.เข้าถึงง่าย (Approachable) 

การเป็นผู้นำที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจะช่วยให้เกิดการสื่อสารในองค์กร เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และที่สำคัญคือเกิดความเชื่อใจ อีกทั้งยังช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กรกับผู้นำอีกด้วย 

5.มีความหลงใหล และแรงขับเคลื่อนภายใน (Passion and Drive)

ผู้นำที่มีความหลงใหล (ในงาน หรือความรู้) จะสามารถถ่ายทอดความหลงใหลนั้น และส่งต่อแรงบันดาลใจไปสู่สมาชิกคนอื่น ๆ ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเชื้อเพลิงหล่อเลี้ยงองค์กรให้สามารถรับมือกับอุปสรรค และความท้าทายต่าง ๆ ได้

6.เป็นผู้ฟังที่ดี (Good listener)

นอกจากผู้นำจะต้องมีทักษะในการพูดและการสื่อสารแล้ว ทักษะการฟังก็สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่เพียงแค่เงียบฟังแต่ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้อื่นกำลังสื่อสาร มีความเห็นอกเห็นใจและเปิดกว้างต่อความคิดเห็นผู้อื่น 

7.มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)

ความสามารถในการคิดแง่บวกแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน มีปัญหา หรือความยากลำบาก ผู้นำยุคใหม่จะสามารถมองหาความหวัง และโอกาสได้เสมอ ซึ่งจะช่วยนำพาองค์กรให้ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ในที่สุด 

8.มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

มีความสามารถในการทำความเข้าใจ การใช้ประโยชน์ และการจัดการอารมณ์ในทางสร้างสรรค์ รวมถึงการเข้าใจความรู้สึก และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 


9.รู้จักลดอัตตาตนเอง (Lower Ego) 

“ไม่ถือตนเป็นใหญ่” ไม่ข่มผู้อื่นด้วยตำแหน่งและอำนาจที่ตนมี เมื่อผู้นำสามารถลดอัตตาของตนได้แล้ว จะเปิดพื้นที่ให้กับการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของตนเอง จะรู้จักรับฟังผู้อื่น ยอมรับในความผิดพลาดและเปิดโอกาสให้เกิดการแก้ไขมากขึ้น

10.จริงใจ ซื่อตรง (Honesty) 

ความจริงใจจะสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงธรรมและความถูกต้องเหมาะสมในตัวผู้นำ สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นในองค์กร เรียกได้ว่าเป็นรากฐานที่สำคัญขององค์กรเลยก็ว่าได้ 

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

FB : https://techtoro.me/web-fb

LINE@ : https://techtoro.me/web-line

Youtube : https://techtoro.me/web-yt

IG : https://techtoro.me/web-Ig

Twitter : https://techtoro.me/web-tw

Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #Psychology #Leader #Leadership #จิตวิทยา #ผู้นำ