การประกวดเฟ้นหา Metaverse Thailand Brand Ambassador ชิงเงินรางวัล 2 ล้านบาท

ที่แรกที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถ และความรู้ด้าน Metaverse ร่วมเข้าเวทีการแข่งขัน ชิงตำแหน่ง Brand Ambassador ของ Metaverse Thailand พร้อมรางวัลมากถึง 2 ล้านบาท 

เวทีประกวด Metaverse Thailand Icon Contest by TECHTORO ที่จะเปิดโอกาสการให้คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสื่อสารองค์กร และสื่อสารการตลาดให้แก่ Metaverse Thailand เพื่อรับเงินรางวัลมูลค่า 2 ล้านบาท พร้อมโอกาสที่จะได้เป็นตัวแทนของ Metaverse Thailand และโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับ Metaverse global ในประเทศ เวียดนาม และดูไบ

โดยเวทีการประกวดในครั้งนี้ มีวัตดุประสงค์หลัก คือ ต้องการค้นหาตัวแทนองค์ในการสื่อสารภารกิจขององค์และสื่อสารด้านการตลาดให้ออกไปสู่สาธารณะเป็นวงกว้าง ซึ่งผู้ได้รับตำแหน่ง Metaverse Thailand Icon Contest ต้องอยู่ในสัญญาการร่วมงานกับทาง Metaverse Thailand เป็นระยะเวลา 3 ปี 

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

 1. มีความรู้ด้าน Blockchain, DeFi, Cryptocurrency และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบล็อกเชน

 2. สัญชาติไทย 
 3. ไม่จำกัดเพศ
 4. อายุไม่เกิน 40 ปี
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 6. ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือทำผิดกฎหมาย
 7. มีทักษะในด้านการสื่อสารในระดับที่ดี

การประกวดเฟ้นหา Metaverse Thailand Icon Contest by TECHTORO จัดการกองประกวดโดย คุณปภัสส์ชนันท์ อังค์วราวัฒน์ (CEO, TECHTORO) ผู้มีประสบการณ์ด้านบล็อกเชน การสื่อสารสู่สาธารณะ และบุคคลิกภาพ รับหน้าที่ดูแลผู้เข้าประกวดในงานครั้งนี้ ทั้งนี้ยังมีโค้ชที่จะมาฝึกฝนผู้เข้าประกวดอีกมากหมาย

เงื่อนไข

 1. ผู้ที่เข้ารอบจะติดสัญญาการทำงานกับ Metaverse Thailand เป็นระยะเวลา 3 ปี
  1. สามารถขอยกเลิกสัญญาได้ในระยะเวลา 6 เดือน (หลังจบการประกวด)

  2. หลังจากจบการประกวด ต้องร่วมงานกับ Metaverse Thailand เป็นระยะเวลาให้ประมาณ 6 เดือน

  3. ห้ามเผยแพร่เรื่องภายใน Metaverse Thailand มิฉะนั้นจะยึดเงินรางวัลคืน และยกเลิกสัญญาทันที