KBANK ทุ่ม 7.5พันล้านบาท เข้าซื้อหุ้นธนาคารอินโดฯ กว่า67.5%

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK แจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท กสิกรวิชั่น ไฟแนนเชียล จำกัด (KVF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทำการซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข เพื่อเข้าถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารแมสเปี้ยน (PT Bank Maspion Indonesia Tbk)

โดยทาง KVF จะดำเนินการเข้าทำรายการภายใต้เงินลงทุนไม่เกิน 220 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ ประมาณ 7,556 ล้านบาท ซึ่งหลังจากดำเนินธุรกรรมดังกล่าว KBANK และ KVF จะเข้าถือหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 67.5% ทั้งนี้การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จได้หลังได้รับอนุมัติจากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565

อย่างไรก็ตาม KBANK ได้เริ่มมีการเข้าไปลงทุนในธนาคารแมสเปี้ยน ตั้งแต่ปี 2017 ในสัดส่วน 9.99% เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมจนมีสัดส่วนเป็น 40% ในปี 2020 ซึ่งสูงสุดตามที่สำนักงานกำกับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan หรือ OJK) อนุญาตให้ถือครองหุ้นธนาคารในอินโดนีเซียโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นธนาคารพาณิชย์

สำหรับธนาคารแมสเปี้ยน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแมสเปี้ยน ธุรกิจขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคแบบถาวร เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยมีฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารกสิกรไทยมีเครือข่ายสาขาจำนวน 886 สาขา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำธุรกรรมด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 10,000 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 16 แห่ง ใน 8 ประเทศ

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #KBANK #Maspion #KVF #กสิกรไทย #ธนาคารกสิกรไทย #หุ้น #หุ้นธนาคาร