“การไม่มีหนี้ คือลาภอันประเสริฐ” จริงหรือ?

หนี้คืออะไร

หนี้ คือ ภาระผูกพันที่มีผู้ติดค้างสิ่งหนึ่งต่ออีกผู้หนึ่ง โดยอาจรวมถึง สินทรัพย์ เงินและอื่น ๆ ในทางการเงินส่วนบุคคล คำว่าหนี้มักหมายถึง “การติดค้างเงิน” ทั้งระหว่างบุคคลหนึ่งกับสถาบันการเงิน หรือระหว่างบุคคลกับบุคคล โดยจะมีการทำสัญญาว่าลูกหนี้จะทำการชำระหนี้อย่างไร เท่าไร และเมื่อไร

ประเภทของหนี้
การเงินส่วนบุคคลมักแบ่งหนี้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ “หนี้ดี” และ “หนี้เลว”

หนี้ดี 

หนี้ดี คือ หนี้ที่ก่อขึ้นแล้วช่วยให้เกิดความมั่งคั่ง เพิ่มสินทรัพย์และเกิดการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น หนี้การศึกษา เงินกู้ธุรกิจ หรือการจำนอง

หนี้เลว

หนี้เลว คือ หนี้ที่ทำให้สินทรัพย์ลดลง ไม่เกิดความมั่งคั่งมากขึ้น ส่วนใหญ่มักเป็น “หนี้บริโภค” เช่น หนี้บัตรเครดิต 

ถ้ามีหนี้แล้วทำอย่างไรดี? 

1.จดและแจกแจงหนี้ที่มีทั้งหมด อัตราดอกเบี้ย เจ้าหนี้และประมาณเงินผ่อนชำระ 

2.จัดกลุ่มหนี้ แยกว่าหนี้ตัวไหนคือหนี้เลว เพราะมันคือกลุ่มหนี้ที่เราต้องเร่งจัดการ 

3.จัดลำดับการชำระหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยและความเร่งด่วน (เช่น หนี้นอกระบบ) 

และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ “ไม่ก่อหนี้เพิ่ม” ตั้งใจจัดการหนี้ที่มี และมีวินัยทางการเงิน!

มีหนี้ดีไหม? 

ไม่ว่าจะเป็นการก่อหนี้เพื่อการศึกษา บ้าน รถหรือธุรกิจ สิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจคือ “การก่อหนี้ครั้งหนี้จะทำให้เรามีเงินมากกว่าจำนวนเงินที่เราต้องคืนไหม?”

เช่น การกู้เงินเพื่อการศึกษา 100,000 บาท จะทำให้เรามีความรู้ ทักษะความสามารถในอนาคตและเรามีศักยภาพในการทำงาน เรามีโอกาสมากที่จะทำเงินได้มากกว่า 100,000 บาทในอนาคต และการผ่อนชำระหนี้ก็ไม่ทำให้เราขาดสภาพคล่องทางการเงินีอกด้วย นี่คือตัวอย่างของ “หนี้ดี”

Techtoro แถมให้

จริงอยู่ที่ว่าการไม่มีหนี้ก็เหมือนการไร้ซึ่งพันธนาการ หรือพันธกิจในการส่งทรัพย์ไปให้เจ้าหนี้ในทุก ๆ รอบการชำระหนี้ แต่หนี้นั้นมีหลายประเภทด้วยกัน ทั้งหนี้ธุรกิจ หนี้การศึกษา และหนี้บริโภค จึงพูดไม่ได้เต็มปากว่า “หนี้” นั้นไม่ดี หากแต่ขึ้นอยู่กับเหตุผลและผลกระทบจากการก่อหนี้นั้น ศักยภาพในการชำระหนี้ และการบริหารจัดการการเงินของตนเอง (ขอบอกไว้ก่อนว่าหนี้ส่วนใหญ่ที่เป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรของคนไทยนั้นคือ “หนี้บริโภค”) 

ส่วนตัวแอดมินเชื่อว่า

“การมีสภาพคล่องทางการเงิน คือลาภอันประเสิรฐ” ดูจะเป็นจริงเสียมากกว่า

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

 FB : https://techtoro.me/web-fb

 LINE@ : https://techtoro.me/web-line

 Youtube : https://techtoro.me/web-yt

IG : https://techtoro.me/web-Ig

Twitter : https://techtoro.me/web-tw

Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #Debt #หนี้ #หนี้บริโภค #หนี้ดี #หนี้เลว