FED ขึ้นดอกเบี้ยส่งผลอย่างไรกับตลาดคริปโต ?

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุม FOMC (Federal Open Market Committee) ขึ้น ผลปรากฏว่า FED หรือธนาคารกลางสหรัฐฯ  (Federal Reserve System) ได้ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นที่แรงที่สุดในรอบ 22 ปี การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้หมายความว่าอย่างไร? จะส่งผลอย่างไรกับตลาดคริปโตฯ? วันนี้แอดมินจะพาไปดูกันค่ะ 

อย่างที่นักลงทุนทราบกันดีว่า ณ ปัจจุบัน เราทุกคนต่างประสบกับสภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) มูลค่าของเงินน้อยลงในขณะที่ราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ แพงขึ้น ในปีนี้อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงถึง 7% ซึ่งมากที่สุดในรอบ 40 ปี ด้วยเหตุนี้เอง FED หรือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงได้มีการขึ้นดอกเบี้ย เพื่อหวังจะคุมสภาวะเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หรืออาจเรียกได้ว่าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อนั่นเอง ผลที่ตามมาคือตลาดหุ้นทั่วโลกจะผันผวนอย่างรุนแรง เศรษฐกิจจะชะลอตัว ผู้คนมีแนวโน้มที่จะใช้เงินน้อยลงและเงินดอลลาร์มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น 

ส่งผลอย่างไรกับตลาดคริปโตฯ ?

ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยถูก นักลงทุนจะเลือกโยกย้ายเงินลงทุนเข้ามาในตลาดคริปโตฯ มากขึ้นเพราะให้ผลตอบแทนดีกว่า แม้จะมีความเสี่ยงสูงก็ตาม เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ดั้งเดิมที่ให้ดอกเบี้ยต่ำนั้นดูจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ อีกทั้งเป็นอีกทางเลือกในการเลี่ยงปัญหาเงินด้อยมูลค่าจากสภาวะเงินเฟ้อที่มากขึ้น ซึ่งดีกว่าการถือเงินสกุล Fiat ที่มีแต่จะด้อยค่าลง ในทางกลับกันเมื่อดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ผู้คนมักจะเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงหรือความผันผวนน้อยกว่า เหตุนี้เองการปรับขึ้นดอกเบี้ยจึงมีแนวโน้มจะส่งผลลบต่อตลาดคริปโตฯ

อย่างไรก็ตาม FED (Federal Reserve System) หรือธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่สามารถควบคุมตลาดคริปโตฯ ได้ แต่การออกนโยบายทางการเงินของ FED สามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อตลาดคริปโตฯ ได้เช่นกัน เนื่องจากโลกเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นเชื่อมต่อถึงกันหมด เพราะเงินย่อมไหลเวียนจากตลาดหนึ่งไปอีกตลาดหนึ่งอยู่เสมอ 

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

 FB : https://techtoro.me/web-fb

 LINE@ : https://techtoro.me/web-line

 Youtube : https://techtoro.me/web-yt

 IG : https://techtoro.me/web-Ig

 Twitter : https://techtoro.me/web-tw

 Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

 Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #คริปโต #บล็อกเชน #Crypto #Blockchain #Cryptocurrency #Bitcoin #BTC #FED #FOMC