เปลี่ยนโลกด้วย Decarbonization

แอดมินได้มีโอกาสไปงานสนทนาเกี่ยวกับ Decarbonization และได้เรียนรู้เรื่องของ Decarbonization รวมถึงเทรนด์เกี่ยวกับการจัดการคาร์บอน ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมาก วันนี้แอดมินเลยได้รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันให้กับนักอ่านทุกท่านกัน!  


Decarbonization คืออะไร?

Decarbonization หมายถึง การเปลี่ยนให้ระบบเศรษฐกิจลดการปล่อยหรือชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อย่างยั่งยืน ง่าย ๆ คือ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สุทธิออกสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเอง 

สำคัญอย่างไร?

ปัจจุบันทุกคนได้รับรู้ถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน ผลกระทบของมันมหาศาลมาก ทั้งความแปรปรวนของสภาพอากาศ ฤดูกาลและภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลก เราได้ค้นพบแล้วว่าหนึ่งในสาเหตุหลักคือกิจกรรมของมนุษย์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

Decarbonization จึงเป็นเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซ์ (CO2) รวมถึงก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซอื่น ๆ ที่มีองค์ประกอบเป็นคาร์บอนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการหยุดวงจรอุบาทว์ที่กำลังนำจุดจบมาสู่โลกของเรา  

เกร็ดน่ารู้ 

Net Zero = ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ 

Carbon Neutralization = ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ให้ชดเชยเท่านั้น 

เส้นทางสู่ Decarbonization 

การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนนั้น เมื่อมองแบบใช้หลักการทั่วไปแล้วจะมีอยู่ 2 วิธี คือ 

1. ทำกิจกรรมทุก ๆ อย่างในชีวิตประจำวันลดลง 

2. เปลี่ยนวิธีการ/เครื่องมือ/รูปแบบ ของกิจกรรมที่เราทำ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย เกิดเป็นการพัฒนาอีกขั้นของวิถีชีวิตมนุษย์เลยก็ว่าได้!  

เทรนด์ที่น่าสนใจ

Carbon Accounting 

คือ กระบวนการคำนวณปริมาณการปล่อย GHG (Green House Gases) หรือ ก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้องค์กรทราบถึงผลกระทบของกิจกรรมในองค์กรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การตั้งเป้าหมายในการจำกัดการปล่อย GHG (Green House Gases) 


Renewable Energy Certificates
Renewable Energy Certificates (RECs) คือ ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน  โดยรับรองสิทธิในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Carbon Capture and Storage (CCS)

Carbon Capture and Storage (CCS) คือ กระบวนการในการจับและจัดเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก่อนที่มันจะออกไปสู่ชั้นบรรยากาศ 

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

 FB : https://techtoro.me/web-fb

 LINE@ : https://techtoro.me/web-line

 Youtube : https://techtoro.me/web-yt

IG : https://techtoro.me/web-Ig

Twitter : https://techtoro.me/web-tw

Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้  #decarbonization #carboncapture #carbonaccounting #renewable energy