คริปโตฯ กับ Digital Transformation โอกาสใหม่ในโลกเทคโนโลยี

ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็เป็นหนึ่งในตัวเร่งสำคัญให้มีการเปลี่ยนแปลงมาเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจ, กระแสของ Cryptocurrency และการมาของปัญญาประดิษฐ์ หากธุรกิจใดปรับตัวไม่ทันก็อาจตกขบวนหรือไม่สามารถแข่งขันต่อในตลาดได้ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Digital Transformation กัน! การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะเข้ามาเปลี่ยนวงการธุรกิจและการลงทุน!  

Digital Transformation คืออะไร?

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่า Transformation กันก่อน 

Transformation จะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มักมีนัยสำคัญบางอย่าง ซึ่งอาจนำไปสู่การปฏิวัติได้! 

Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล หมายถึง กระบวนการที่นำเอาเทคโนโลยีมาสร้าง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ,วัฒนธรรมองค์กร, กลยุทธ์ หรือประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตอบรับความต้องการของตลาด 

คริปโตฯ กับ Digital Transformation 

การมาของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) และสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ทำให้เกิดการตื่นตัวในวงกว้างเกี่ยวกับ FinTech (Financial Technology) หรือเทคโนโลยีทางการเงิน หลายธุรกิจได้นำเทคโนโลยีหลังบ้านอย่างบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในโมเดลธุรกิจ เช่น การตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบที่มาของสินค้า ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ยกระดับความโปร่งใส และลดค่าใช้จ่ายขององค์กร  

สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกรรมของลูกค้า เช่น มีการใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลในการซื้อ-ขายมากขึ้น และมีการนำคริปโตฯ มาใช้แลกเปลี่ยนสินค้า/บริการ

FinTech (Financial Technology) ได้เข้าช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การลดตัวกลาง, การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าบริการและยกระดับความโปร่งใสในการระดมทุนของบริษัท 

ตัวอย่างเทคโนโลยีอื่น ๆ 

  • Hybrid Cloud 
  • Cybersecurity 
  • AI (Artificial Intelligence) 
  • Quantum Computing 
  • Cloud Computing
  • Reskill/Upskill 
  • Remote Working 

องค์กรที่จะสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในยุคที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะต้องสามารถ “Transform” องค์กรของตนได้ ไม่ใช่เพียงแค่ “Change” 

Digital Transformation จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากมายในอนาคต ทั้งการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าที่ส่งผลต่อความคาดหวังของลูกค้าในอนาคต, การ Disrupt อุตสาหกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อการมาของเทคโนโลยีต่าง ๆ และการพิจารณาทางเลือกในการลงทุนของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงแค่ตัวเลขกำไรของธุรกิจ แต่มองลึกถึงวัฒนธรรมองค์กรและศักยภาพในการ “Transform” ของธุรกิจนั้น ๆ 

รู้หรือไม่?

  • Digitization คือการเปลี่ยนจากแบบอนาลอก (Analog) ไปเป็นดิจิทัล (Digital) เช่น เปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูลจากบนกระดาษไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แทน   
  • Digitalization คือการนำข้อมูลทางดิจิทัลมาช่วยในการทำงานให้ง่ายยิ่งขึ้น หรืออาจเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานบางอย่างเพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การนำ Social Media มาใช้ทำการตลาด

“กุญแจหลักในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคือความเข้าใจในศักยภาพของเทคโนโลยีที่คุณมี”

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

FB : https://techtoro.me/web-fb

LINE@ : https://techtoro.me/web-line

Youtube : https://techtoro.me/web-yt

IG : https://techtoro.me/web-Ig

Twitter : https://techtoro.me/web-tw

Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #Cryptocurrency #Blockchain #FinTech #Digitaltransformation #AI #Digitization #Digitalization