ร่วมงานกับ TECHTORO ในหน้าที่ Video editing & Graphic

Job Highlights

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบภาพ
 • มีความสามารถในการจัดทำวิดีโอ (ตัดต่อ)
 • มีความเชี่ยวชาญใน Adobe Creative

Responsibilities:

 • มีความชำนาญในการใช้ Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมกราฟฟิคอื่นๆได้อย่างดีเยี่ยม
 • ออกแบบงานกราฟฟิค (โปสเตอร์, โปรโมชั่น, เมนู, และสื่อต่างๆ) ลงสื่อสิ่งพิมพ์ และออนไลน์ (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok) หรือตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • พัฒนา Content ให้มีคุณภาพในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่าน Online Channels ต่างๆเช่น Social media
 • ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด ร่วมคิดไอเดียจากทีม Graphic เพื่อสร้าง Content บน online ให้น่าสนใจ
 • มี Growth mindset และ ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน กระตือรือร้นอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานกราฟฟิคดีไซน์ โฆษณา สิ่งพิมพ์ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และสามารถตัดต่อวีดีโอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตัดต่อ ลง Social ได้

Qualification

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Graphic Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน(บาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญใน Adobe Creative (Photoshop, Illustrator, and After Effect)
 • มีความสามารถในการจัดทำวิดีโอ (ตัดต่อ)
 • สามารถถ่ายภาพได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการบริหารเวลาที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และรับมือกับงานแทรก งานเร่งด่วน และงานอื่นๆ พร้อมกันได้

ระเวลาในการทำงาน : 5 วัน/สัปดาห์ วันจัทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 19.00 น.
                                    พักเวลา 12.00 – 13.00 น. และ 16.30 – 17.00 น.