Bitkub ผนึกกำลัง Finstable นำบล็อกเชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ภูเก็ตนำร่องพัฒนาระบบอย่างเต็มรูปแบบ

บริษัท Bitkub Blockchain Technology ผู้สร้างและดำเนินการ Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมของไทย และ ผู้ให้บริการ Blockchain Total Solution ชั้นนำ ร่วมกับบริษัท Finstable ผู้นำทางการเงินยุคใหม่ ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบ DeFi ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ในการศึกษาและดำเนินการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้คู่กับการพัฒนาในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สู่การร่วมมือกันนำเทคโนโลยีบล็อกเชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมนำร่องให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคดิจิทัล ซึ่งได้รับความสนใจและทําการศึกษากันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามาปฏิวัติโลกธุรกิจและแวดวงการเงินแล้ว ยังมีบทบาทในการยกระดับการบริหารงานภาครัฐเพื่อเข้าสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล ซึ่งสามารถนําไปสู่ความสะดวกสบายในการทํางานระหว่างภาครัฐและประชาชนมากขึ้น 

ทั้งนี้เพื่อต่อยอดโอกาสและมุ่งเน้นในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินยุคใหม่และเทคโนโลยีบล็อกเชน บริษัท Bitkub Blockchain Technology และ บริษัท Finstable ได้ร่วมมือพัฒนาและดึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ

โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนผ่าน 3 เป้าหมายดังนี้ เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ, ส่งเสริมการบริหารระบบจัดการภายในเทศบาลนครภูเก็ต และส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการร่วมกันพัฒนาโทเคน (Token) และแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์ (CeDeFi Platform) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการดำเนินการต่าง ๆ

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

 FB : https://techtoro.me/web-fb

 LINE@ : https://techtoro.me/web-line

 Youtube : https://techtoro.me/web-yt

 IG : https://techtoro.me/web-Ig

 Twitter : https://techtoro.me/web-tw

 Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

 Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

 Email : [email protected]

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #MOUSigningPhuket #Bitkub #BitkubChain #BitkubBlockchainTechnology #Finstable #BlockontheBeach