รู้จักกับบุคลิกภาพทั้ง 5 ของมนุษย์!

เกร็ดน่ารู้ประจำวัน “รู้จักกับบุคลิกภาพทั้ง 5 กันเถอะ!” สามารถลองทำแบบทดสอบได้ด้วยนะ! 
ทำแบบทดสอบได้ที่นี่: 👉 https://www.arealme.com/big-five-personality-traits-test/th/

โมเดลลักษณะบุคลิกภาพหลักทั้ง 5 ของมนุษย์เป็นผลงานของนักวิจัยอิสระ ในปี 1936 Gordon Allport และ Henry Odbert คิดค้นลักษณะบุคลิกภาพได้ทั้งหมด 4,500 รายการ งานของพวกเขาเป็นพื้นฐานให้กับนักจิตวิทยาอื่น ๆ ในการกำหนดบุคลิกภาพของมนุษย์ในเวลาต่อมา

ในปี 1940 Raymond Cattell และเพื่อนร่วมงานของเขาได้ใช้ Factor Analysis (เครื่องมือทางสถิติ) ในการบีบวงรายการบุคลิกภาพของ Allport ให้แคบลงเป็น 16 ลักษณะ อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยามากมายได้ทำการพิจารณารายการของ Cattell และพบว่ามันสามารถบีบให้แคบลงเหลือ 5 ลักษณะบุคลิกภาพได้

โมเดลลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 5 ถูกเรียกว่า “Big Five” และได้รับความสนใจมากมาย โมเดลนี้ได้รับการวิจัยในกลุ่มประชากรที่มีวัฒนธรรมหลากหลายมากมาย และมันก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

ลักษณะทั้ง 5 ได้แก่ Openness (เปิดกว้าง) Conscientiousness (มีสติสัมปชัญญะ), Agreeableness (เห็นอกเห็นใจ), Neuroticism (วิตกจริต), และ Extraversion (เข้าสังคมเก่ง)

บุคลิกภาพทั้ง 5 มีอะไรบ้าง?
.
Openness 

เปิดกว้าง มีความสนใจที่หลากหลาย สงสัยใคร่รู่เกี่ยวกับโลกและสิ่งรอบตัว กระตือรือร้นในการเรียนรู้และสนุกไปกับการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ชื่นชอบการผจญภัย มีความคิดสร้างสรรค์

Conscientiousness 

มีความคิด ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มั่นคงในเป้าหมาย วางแผนอยู่เสมอ คิดถึงผลกระทบของการกระทำตน


Extraversion 

มีทักษะในการเข้าสังคมที่ดี พูดคุยเก่ง มีความกล้าแสดงออก สื่อสารอารมณ์ของตนเองได้ดี ได้รับพลังงานจากการอยู่ในวงสังคม ผู้คนทำให้พวกเขารู้สึกมีพลังและตื่นเต้น

รู้หรือไม่?
ผู้คนที่มี Extraversion ต่ำ มักจะรู้สึกเหมือนโดนดูดพลังจากการอยู่ในสังคมหรือเมื่ออยู่กับผู้คนมากมาย และพวกเขาต้องมีเวลาในการเติมพลังโดยการอยู่คนเดียวเงียบ ๆ เรียกว่า “ช่วงเติมพลัง (Recharge)”
.
Agreeableness

มีความไว้เนื้อเชื่อใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ใจดี มีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น

Neuroticism 

มีพื้นฐานทางอารมณ์ที่ไม่มั่นคง เศร้า หม่นหมอง หงุดหงิด อ่อนไหวง่าย

ความเสถียรของบุคลิกภาพ
ผู้คนที่ทำการประเมินแบบทดสอบบุคลิกภาพ “Big Five” มักจะมีลักษณะบุคลิกภาพที่คงที่ โดยจะมีเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตลอดทั้งชีวิตของพวกเขา

จากการศึกษาของ Soto&John ในปี 2012 พบว่าลักษณะบุคลิกภาพ Agreeableness และ Conscientiousness จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ส่วน Extraversion นั้นไม่มีเทรนด์ที่ชัดเจนนัก นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ผู้คนจะชอบอยู่เป็นกลุ่มน้อยลงและมีความแน่วแน่ในชีวิตเพิ่มมากขึ้นตามอายุ .
การเปิดกว้างต่อประสบการณ์ใหม่จะลดลงเพียงเล็กน้อยและพื้นฐานทางอารมณ์จะดีขึ้นจากวัยรุ่นสู่วัยกลางคน นักวิจัยสรุปว่ามีเทรนด์ที่น่าสนใจในแง่มุมที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ความโลดโผน, ภาวะซีมเศร้า) มากกว่าลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 5 ที่ได้กล่าวมา

โมเดลลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 5 ของมนุษย์นั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจตนเองมากขึ้น แต่ยังทำให้สามารถทำความเข้าใจผู้อื่นได้ดีมากขึ้นอีกด้วย ความเข้าใจนี้นำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คน ความเห็นอกเห็นใจ ความฉลาดในการจัดการอารมณ์ของตนเอง

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

FB : https://techtoro.me/web-fb

LINE@ : https://techtoro.me/web-line

Youtube : https://techtoro.me/web-yt

IG : https://techtoro.me/web-Ig

Twitter : https://techtoro.me/web-tw

Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #Psychology #Personality #BigFive #Big5 #จิตวิทยา #บุคลิกภาพ