5 ทักษะต้องมี! เตรียมพร้อมรับมือปี 2023 


อีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปีแล้ว คุณเตรียมพร้อมรับกับปี 2023 แล้วหรือยัง? วันนี้แอดมินมี 5 ทักษะที่จะช่วยให้การทำงานในปี 2023 ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาฝาก! ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็สามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน!

1.ทักษะการสื่อสาร (Communicating Skill)
ทักษะนี้มีมากกว่า “การพูด” แต่รวมถึงทักษะการฟัง การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การผูกมิตร การให้ความคิดเห็น การให้ความเคารพผู้อื่นและการสื่อสารทางภาษากาย ทักษะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน ตั้งแต่การเข้าสัมภาษณ์ การเข้าประชุม การสื่อสารภายในองค์กรและการทำงานเป็นทีม


2.ทักษะทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
ทักษะนี้หมายถึงความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองว่าส่งผลต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไร ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน หากคุณมีทักษะนี้ก็จะสามารถพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาและการจัดการได้ดียิ่งขึ้น 


3. ทักษะความคิดที่ยืดหยุ่น (Cognitive Flexibility)
ในโลกที่ไม่มีความแน่นอน ทักษะนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์รอบข้างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ แผนการที่ต้องเปลี่ยนอย่างเร่งด่วนหรือแม้กระทั่งวิกฤตฉับพลัน คุณจะสามารถมองภาพเหตุการณ์ได้กว้างมากยิ่งขึ้นและมองเห็นแนวทางที่มากขึ้นได้ นำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาและรับมืออย่างหลากหลาย ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญมากเลยทีเดียว


4.ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making)
เราทุกคนต่างต้องตัดสินใจในทุก ๆ วัน ทักษะนี้จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องตัดสินใจสิ่งสำคัญที่มีผลต่อตัวคุณเอง องค์กรหรือธุรกิจ หากมีทักษะนี้ คุณจะสามารถนำข้อเท็จจริงที่มีมาคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลและตัดสินใจอย่างถูกต้องได้ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของตัวคุณเองหรือองค์กรของคุณ 


5.ความยืดหยุ่น (Resilience)
ความยืดหยุ่น หรือ Resilience หมายถึงทักษะในการรับมือและปรับตัวกับสถานการณ์ที่ท้าทายในชีวิต หากมีทักษะนี้คุณจะสามารถรับมือกับความผิดหวังได้ดียิ่งขึ้น เพราะมันคือหนึ่งในความไม่แน่นอนในชีวิต คุณจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้แม้ว่าจะพบเจอกับความไม่แน่นอนในชีวิต เรียกได้ว่าทักษะนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อทัศนคติ “ไม่ยอมแพ้” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องมีในปี 2023

Techtoro แถมให้ !

Self-awareness คือ ความสามารถในการมองเห็นตัวเองและตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างชัดเจน ผ่านการรับรู้และเข้าใจสภาวะต่าง ๆ ทักษะนี้ช่วยทำให้เรามีความสุขและมีการพัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

FB : https://techtoro.me/web-fb

LINE@ : https://techtoro.me/web-line

Youtube : https://techtoro.me/web-yt

IG : https://techtoro.me/web-Ig

Twitter : https://techtoro.me/web-tw

Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #Crypto #Blockchain #Investment #2023 #skills #working #พัฒนาตัวเอง #เสริมทักษะ