Black Swan คืออะไร ? เมื่อเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ กลายเป็นจริง !

“หงส์ดำ” หรือ Black Swan เป็นคำใช้เรื่องที่ไม่คาดคิด ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และมีความเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง...